’n kursus om mense op te lei om volgelinge van Jesus Christus te word

Kontak

U mag reageer op die inligting op hierdie webwerf.

U waardevolle kommentaar of voorstelle kan die programpersoneel help om die inhoud verder te verbeter.

Weens die beperkte aantal werknemers kan ons nie alle vrae beantwoord nie.

Ons algemene e-pos adres is info@dota.net