DOTA

‘Gaan en maak dissipels’
Handleiding 1


Elke handleiding bevat 12 lesse.

Inleiding en kopiereg (pdf-lêer)

Inhoud van Handleiding 1 (pdf-lêer)

Die bediening van Jesus Christus (pdf-lêer)

Hoe om ’n dissipelskap groep te begin (pdf-lêer)

Handleiding 1 vir groepleiers. Beginnende dissipelskap – deel 1.

Les 1. Onderrig: Stiltetyd. Die gunsteling waarheid metode vir stiltetyd (pdf-lêer)

Les 2. Bybelstudie: Lewensvrae – 1. Hoe reageer ek op die Woord van God? (Lukas 8:4-15) (pdf-lêer)

Les 3. Onderrig: Evangelie. Begrippe van die evangelie – deel 1 (pdf-lêer)

Les 4. Bybelstudie: Lewensvrae – 2. Waar kom ek vandaan? (Genesis 1:1 – 2:4a) (pdf-lêer)

Les 5. Onderrig: Bybel. Sewe maniere om die Bybel te gebruik (pdf-lêer)

Les 6. Bybelstudie: Lewensvrae – 3. Wie is ek? (Efesiërs 2:1-22) (pdf-lêer)

Les 7. Onderrig: Gebed. Gebed is antwoord op die Woord van God (pdf-lêer)

Les 8. Bybelstudie: Lewensvrae – 4. Hoekom is ek hier? (Efesiërs 4:17 – 5:17) (pdf-lêer)

Les 9. Onderrig: Gehoorsaamheid. Die groei studie (pdf-lêer)

Les 10. Bybelstudie: Lewensvrae – 5. Waarheen is ek oppad? (Openbaring 21:1 – 22:6) (pdf-lêer)

Les 11. Onderrig: Gemeenskap. Ons verantwoordelikhede teenoor mekaar (pdf-lêer)

Les 12. Bybelstudie: Lewensvrae – 6. Hoe dra ek vrug? (Johannes 15:1-17) (pdf-lêer)

Bylaag 1. Christus. ’n Metode vir stiltetyd (Die gunsteling waarheid metode) (pdf-lêer)

Bylaag 2. Bybel. ’n Program om die Bybel te lees (Bybelleesrooster) (pdf-lêer)

Bylaag 3. Bybel. ’n Sisteem om die Bybel te merk (Bybelmerksisteem) (pdf-lêer)

Bylaag 4. Bybel. ’n Metode vir Bybelstudie (Die vyf stappe metode) (pdf-lêer)

Bylaag 5. Bybel. ’n Metode vir Bybelmeditasie en memorisering (pdf-lêer)

Bylaag 6. Leierskap. Hoe om ’n dissipelgroep te lei. Nege instruksies vir groepleiers (pdf-lêer)

Bylaag 7. Leierskap. Leiding gee aan ’n huisgemeente (pdf-lêer)


Kopiereg © 1993, DOTA-span.