‘Gaan en maak dissipels’
Handleiding 3

Inleiding en kopiereg (pdf)

Inhoud van Handleiding 3 (pdf)

Terug na Aflaai bladsy

Handleiding 3 vir groepleiers. Gevorderde dissipelskap – deel 1.

Les 25. Onderrig: Stiltetyd. Die vrae metode vir stiltetyd (pdf)

Les 26. Bybelstudie: Gemeente – Die kulturele taak van die gemeente. Genesis 1:24 – 2:25 (pdf)

Les 27. Onderrig: Evangelie. Begrippe van die evangelie – deel 2 (pdf)

Les 28. Bybelstudie: Gemeente – Die evangelisasietaak van die gemeente. Handelinge 5:12-42 (pdf)

Les 29. Onderrig: Bybel. Reëls om die Bybel korrek uit te lê (pdf)

Les 30. Bybelstudie: Gemeente – Die sendingtaak van die gemeente. Matteus 28:16-20 (pdf)

Les 31. Onderrig: Gebed. Bid God se woorde in jou gebede (pdf)

Les 32. Bybelstudie: Gemeente – Die doele van die gemeente. Efesiërs 4:1-16 (pdf)

Les 33. Onderrig: Gehoorsaamheid. Maak Bybelse toepassings (pdf)

Les 34. Bybelstudie: Gemeente – Die leierskap van die gemeente. 1 Petrus 5:1-7 (pdf)

Les 35. Onderrig: Gemeenskap. Kenmerke van die gemeente (pdf)

Les 36. Bybelstudie: Gemeente – Die funksionering van die gemeente. 1 Korintiërs 12:4-7, 12-28 (pdf)

Bylaag 12. Gemeente. Die woord “gemeente” of “kerk” in die Bybel (pdf)

Bylaag 13. Gemeente. Funksie en vorm in die gemeente (pdf)

Bylaag 14. Gemeente. Die Gemeente as Liggaam van Christus is absoluut noodsaaklik (pdf)

Bylaag 15. Christus. Profesieë oor Jesus Christus (pdf)

Terug na Aflaai bladsy

Adobe Acrobat ReaderHierdie materiaal vir groepleiers is al in die pdf formaat.
Hierdie kan oopgemaak en afgelaai word met ’n program soos Adobe Acrobat Reader.
© 1994 – 2017 DOTA Team. Sien Inleiding vir verduideliking oor kopiereg.