DOTA

‘Gaan en maak dissipels’
Handleiding 3


Elke handleiding bevat 12 lesse.

Inleiding en kopiereg (pdf-lêer)

Inhoud van Handleiding 3 (pdf-lêer)

Handleiding 3 vir groepleiers. Gevorderde dissipelskap – deel 1.

Les 25. Onderrig: Stiltetyd. Die vrae metode vir stiltetyd (pdf-lêer)

Les 26. Bybelstudie: Gemeente – Die kulturele taak van die gemeente. Genesis 1:24 – 2:25 (pdf-lêer)

Les 27. Onderrig: Evangelie. Begrippe van die evangelie – deel 2 (pdf-lêer)

Les 28. Bybelstudie: Gemeente – Die evangelisasietaak van die gemeente. Handelinge 5:12-42 (pdf-lêer)

Les 29. Onderrig: Bybel. Reëls om die Bybel korrek uit te lê (pdf-lêer)

Les 30. Bybelstudie: Gemeente – Die sendingtaak van die gemeente. Matteus 28:16-20 (pdf-lêer)

Les 31. Onderrig: Gebed. Bid God se woorde in jou gebede (pdf-lêer)

Les 32. Bybelstudie: Gemeente – Die doele van die gemeente. Efesiërs 4:1-16 (pdf-lêer)

Les 33. Onderrig: Gehoorsaamheid. Maak Bybelse toepassings (pdf-lêer)

Les 34. Bybelstudie: Gemeente – Die leierskap van die gemeente. 1 Petrus 5:1-7 (pdf-lêer)

Les 35. Onderrig: Gemeenskap. Kenmerke van die gemeente (pdf-lêer)

Les 36. Bybelstudie: Gemeente – Die funksionering van die gemeente. 1 Korintiërs 12:4-7, 12-28 (pdf-lêer)

Bylaag 12. Gemeente. Die woord “gemeente” of “kerk” in die Bybel (pdf-lêer)

Bylaag 13. Gemeente. Funksie en vorm in die gemeente (pdf-lêer)

Bylaag 14. Gemeente. Die Gemeente as Liggaam van Christus is absoluut noodsaaklik (pdf-lêer)

Bylaag 15. Christus. Profesieë oor Jesus Christus (pdf-lêer)


Kopiereg © 1993, DOTA-span.