DOTA

‘Gaan en bou die gemeente van Christus’
Handleiding 5


Elke handleiding bevat 12 lesse.

Inleiding en kopiereg (pdf-lêer)

Inhoud van Handleiding 5 (pdf-lêer)

Handleiding 5 vir groepleiers. Kerklike feesdae.

Les 1. Onderrig: Kerklike feesdag. Kersfees – herdenking van die geboorte van Christus (pdf-lêer)

Les 2. Bybelstudie: Die evangelie van Johannes. Inleiding (pdf-lêer)

Les 3. Onderrig: Kerklike feesdag. Goeie Vrydag – herdenking van die dood van Christus (pdf-lêer)

Les 4. Bybelstudie: Die evangelie van Johannes. Johannes 1:1-18 (pdf-lêer)

Les 5. Onderrig: Kerklike feesdag. Paasfees – herdenking van die opstanding van Christus (pdf-lêer)

Les 6. Bybelstudie: Die evangelie van Johannes. Johannes 1:19-51 (pdf-lêer)

Les 7. Onderrig: Kerklike feesdag. Hemelvaart – herdenking van die troonsbestyging van Christus (pdf-lêer)

Les 8. Bybelstudie: Die evangelie van Johannes. Johannes 2 (pdf-lêer)

Les 9. Onderrig: Kerklike feesdag. Pinksterfees – herdenking van die uitstorting van die Heilige Gees (pdf-lêer)

Les 10. Bybelstudie: Die evangelie van Johannes. Johannes 3 (pdf-lêer)

Les 11. Onderrig: Kerklike feesdag. Die Dag van die Here – die dag van rus, gemeenskap en bediening (pdf-lêer)

Les 12. Bybelstudie: Die evangelie van Johannes. Johannes 4 (pdf-lêer)

Bylaag 1. Christus. ’n Profesie oor die dood en opstanding van Christus in die Ou Testament) (pdf-lêer)

Bylaag 2. Lewe na die dood. Teorieë oor die lewe na die dood & Mariologie (pdf-lêer)

Bylaag 3. Kerklike feesdag. Nuwejaarsdag – die dag vir evaluasie en toewyding (pdf-lêer)


Kopiereg © 1993, DOTA-span.