‘Gaan en verkondig die Koninkryk van God’
Handleiding 10

Inleiding en kopiereg (pdf)

Inhoud van Handleiding 10 (pdf)

Terug na Aflaai bladsy

Handleiding 10 vir groepleiers. Gaan in die Koninkryk van God.

Les 13. Onderrig: Gelykenis oor die voorwaarde om in te gaan in die Koninkryk van God (pdf)

Les 14. Bybelstudie: Die brief aan die Romeine. Romeine 4:1-17a (pdf)

Les 15. Onderrig: Gelykenis oor die verantwoordelikheid om in te gaan in die Koninkryk van God (pdf)

Les 16. Bybelstudie: Die brief aan die Romeine. Romeine 4:17b-25 (pdf)

Les 17. Onderrig: Gelykenis oor God se houding teenoor verlore mense in die Koninkryk van God (pdf)

Les 19. Bybelstudie: Die brief aan die Romeine. Romeine 5:1-11 (pdf)

Les 19. Onderrig: Gelykenis oor sigbare liefde in die Koninkryk van God (pdf)

Les 20. Bybelstudie: Die brief aan die Romeine. Romeine 5:12-21 (pdf)

Les 21. Onderrig: Gelykenis oor nederigheid in die Koninkryk van God (pdf)

Les 22. Bybelstudie: Die brief aan die Romeine. Romeine 6:1-11 (pdf)

Les 23. Onderrig: Gelykenis oor vergewing in die Koninkryk van God (pdf)

Les 24. Bybelstudie: Die brief aan die Romeine. Romeine 6:12-23 (pdf)

Bylaag 4. Gelykenisse over ingaan in Koninkryk – 1 (pdf)

Bylaag 5. Gelykenisse over ingaan in Koninkryk – 2 (pdf)

Bylaag 6. Gelykenisse over ingaan in Koninkryk – 3 (pdf)

Bylaag 7. Gelykenisse over lewe in Koninkryk – 1 (pdf)

Bylaag 8. Gelykenisse over lewe in Koninkryk – 2 (pdf)

Terug na Aflaai bladsy

Adobe Acrobat ReaderHierdie materiaal vir groepleiers is al in die pdf formaat.
Hierdie kan oopgemaak en afgelaai word met ’n program soos Adobe Acrobat Reader.
© 1994 – 2017 DOTA Team. Sien Inleiding vir verduideliking oor kopiereg.