’n kursus om mense op te lei om volgelinge van Jesus Christus te word

‘Gaan en verkondig die Koninkryk van God’
Handleiding 10: Gaan in die Koninkryk van God.

Elke handleiding bevat 12 lesse, elke skakel is ’n skakel na ’n PDF-lĂȘer.

Inleiding en kopiereg

Inhoud van Handleiding 10

Les 13. Onderrig: Gelykenis oor die voorwaarde om in te gaan in die Koninkryk van God

Les 14. Bybelstudie: Die brief aan die Romeine. Romeine 4:1-17a

Les 15. Onderrig: Gelykenis oor die verantwoordelikheid om in te gaan in die Koninkryk van God

Les 16. Bybelstudie: Die brief aan die Romeine. Romeine 4:17b-25

Les 17. Onderrig: Gelykenis oor God se houding teenoor verlore mense in die Koninkryk van God

Les 19. Bybelstudie: Die brief aan die Romeine. Romeine 5:1-11

Les 19. Onderrig: Gelykenis oor sigbare liefde in die Koninkryk van God

Les 20. Bybelstudie: Die brief aan die Romeine. Romeine 5:12-21

Les 21. Onderrig: Gelykenis oor nederigheid in die Koninkryk van God

Les 22. Bybelstudie: Die brief aan die Romeine. Romeine 6:1-11

Les 23. Onderrig: Gelykenis oor vergewing in die Koninkryk van God

Les 24. Bybelstudie: Die brief aan die Romeine. Romeine 6:12-23

Bylaag 4. Gelykenisse over ingaan in Koninkryk – 1

Bylaag 5. Gelykenisse over ingaan in Koninkryk – 2

Bylaag 6. Gelykenisse over ingaan in Koninkryk – 3

Bylaag 7. Gelykenisse over lewe in Koninkryk – 1

Bylaag 8. Gelykenisse over lewe in Koninkryk – 2