TITLE

‘Gaan en verkondig die Koninkryk van God’
Handleiding 10

Elke handleiding bevat 12 lesse.

Inleiding en kopiereg

Inhoud van Handleiding 10

Handleiding 10 vir groepleiers. Gaan in die Koninkryk van God.

Les 13. Onderrig: Gelykenis oor die voorwaarde om in te gaan in die Koninkryk van God

Les 14. Bybelstudie: Die brief aan die Romeine. Romeine 4:1-17a

Les 15. Onderrig: Gelykenis oor die verantwoordelikheid om in te gaan in die Koninkryk van God

Les 16. Bybelstudie: Die brief aan die Romeine. Romeine 4:17b-25

Les 17. Onderrig: Gelykenis oor God se houding teenoor verlore mense in die Koninkryk van God

Les 19. Bybelstudie: Die brief aan die Romeine. Romeine 5:1-11

Les 19. Onderrig: Gelykenis oor sigbare liefde in die Koninkryk van God

Les 20. Bybelstudie: Die brief aan die Romeine. Romeine 5:12-21

Les 21. Onderrig: Gelykenis oor nederigheid in die Koninkryk van God

Les 22. Bybelstudie: Die brief aan die Romeine. Romeine 6:1-11

Les 23. Onderrig: Gelykenis oor vergewing in die Koninkryk van God

Les 24. Bybelstudie: Die brief aan die Romeine. Romeine 6:12-23

Bylaag 4. Gelykenisse over ingaan in Koninkryk – 1

Bylaag 5. Gelykenisse over ingaan in Koninkryk – 2

Bylaag 6. Gelykenisse over ingaan in Koninkryk – 3

Bylaag 7. Gelykenisse over lewe in Koninkryk – 1

Bylaag 8. Gelykenisse over lewe in Koninkryk – 2


Kopiereg © 1993–2019 · Alle regte voorbehou · DOTA-span