DOTA

Handleiding 1 van de Dota cursus


Inleiding tot handleiding 1 (pdf)

Inhoud van handleiding 1 (pdf)

De bediening van Jezus Christus (pdf)

Een discipelschapsgroep beginnen (pdf)

‘Ga en maak discipelen’
Beginnend discipelschap – deel 1

Les 1. Onderricht: Stille tijd. De favoriete waarheid methode (pdf)

Les 2. Bijbelstudie: Levensvragen – Hoe reageer ik op Gods Woord? Lukas 8:4-15 (pdf)

Les 3. Onderricht: Evangelie. Begrippen in het evangelie, deel 1 (pdf)

Les 4. Bijbelstudie: Levensvragen – Waar kom ik vandaan? Genesis 1:1–2:4a (pdf)

Les 5. Onderricht: Bijbel. Zeven manieren om de Bijbel te gebruiken (pdf)

Les 6. Bijbelstudie: Levensvragen – Wie ben ik? Efeziërs 2:1-22 (pdf)

Les 7. Onderricht: Gebed. Gebed is reageren op Gods Woord (pdf)

Les 8. Bijbelstudie: Levensvragen – Waarom ben ik hier? Efeziërs 4:17–5:17 (pdf)

Les 9. Onderricht: Gehoorzaamheid. De groei studie (pdf)

Les 10. Bijbelstudie: Levensvragen – Waar ga ik heen? Openbaring 21:1–22:6 (pdf)

Les 11. Onderricht: Gemeenschap. Onze verantwoordelijkheden voor elkaar (pdf)

Les 12. Bijbelstudie: Levensvragen – Hoe heb ik invloed? Johannes 15:1-17 (pdf)

Supplement 1. Christus. Een methode voor stille tijd: de favoriete waarheid methode (pdf)

Supplement 2. Bijbel. Een Bijbelleesrooster (pdf)

Supplement 3. Bijbel. Een Bijbelmerksysteem (pdf)

Supplement 4. Bijbel. Een methode voor Bijbelstudie (de vijf stappen methode) (pdf)

Supplement 5. Bijbel. Een methode voor Bijbel meditatie en memorisatie (pdf)

Supplement 6. Leiderschap. Tien instructies voor het leiden van een discipelgroep (pdf)

Supplement 7. Leiderschap. Het leiden van een huisgemeenschap (huisgemeente) (pdf)