Cursus om mensen te helpen om volgelingen van Jezus Christus te worden

‘Ga en maak discipelen’
Handleiding 1: Beginnend discipelschap – deel 1.

Inleiding tot handleiding 1

Inhoud van handleiding 1

De bediening van Jezus Christus

Een discipelschapsgroep beginnen

Les 1. Onderricht: Stille tijd. De favoriete waarheid methode

Les 2. Bijbelstudie: Levensvragen – Hoe reageer ik op Gods Woord? Lukas 8:4-15

Les 3. Onderricht: Evangelie. Begrippen in het evangelie, deel 1

Les 4. Bijbelstudie: Levensvragen – Waar kom ik vandaan? Genesis 1:1–2:4a

Les 5. Onderricht: Bijbel. Zeven manieren om de Bijbel te gebruiken

Les 6. Bijbelstudie: Levensvragen – Wie ben ik? Efeziërs 2:1-22

Les 7. Onderricht: Gebed. Gebed is reageren op Gods Woord

Les 8. Bijbelstudie: Levensvragen – Waarom ben ik hier? Efeziërs 4:17–5:17

Les 9. Onderricht: Gehoorzaamheid. De groei studie

Les 10. Bijbelstudie: Levensvragen – Waar ga ik heen? Openbaring 21:1–22:6

Les 11. Onderricht: Gemeenschap. Onze verantwoordelijkheden voor elkaar

Les 12. Bijbelstudie: Levensvragen – Hoe heb ik invloed? Johannes 15:1-17

Supplement 1. Christus. Een methode voor stille tijd: de favoriete waarheid methode

Supplement 2. Bijbel. Een Bijbelleesrooster

Supplement 3. Bijbel. Een Bijbelmerksysteem

Supplement 4. Bijbel. Een methode voor Bijbelstudie (de vijf stappen methode)

Supplement 5. Bijbel. Een methode voor Bijbel meditatie en memorisatie

Supplement 6. Leiderschap. Tien instructies voor het leiden van een discipelgroep

Supplement 7. Leiderschap. Het leiden van een huisgemeenschap (huisgemeente)