Handleiding 2 in de serie van de Dota cursus

Inleiding tot handleiding 2 (pdf)

Inhoud van handleiding 2 (pdf)

Terug naar Download pagina

‘Ga en maak discipelen’

Beginnend discipelschap – deel 2

Les 13. Onderricht: Vrucht dragen. Evangelie en getuigenis doorvertellen (pdf)

Les 14. Bijbelstudie: Relaties. Het fundament voor alle relaties. 1 Korintiërs 13:1-13 (pdf)

Les 15. Onderricht: Karakter. Een gezond zelfbeeld (pdf)

Les 16. Bijbelstudie: Relaties. De relatie tot vrienden. Johannes 15:13-15 (pdf)

Les 17. Onderricht: Relaties. Verliefdheid, verkering en verloving (pdf)

Les 18. Bijbelstudie: Relaties. De relatie tot de andere sekse. 1 Tessalonicenzen 4:1-8 (pdf)

Les 19. Onderricht: Heerschappij. De juiste prioriteiten (pdf)

Les 20. Bijbelstudie: Relaties. De relatie tot de echtgenoot. Efeziërs 5:22-33 (pdf)

Les 21. Onderricht: Heilige Geest. Persoon en werk van de Heilige Geest (pdf)

Les 22. Bijbelstudie: Relaties. De relatie tot ouders en kinderen. Efeziërs 6:1-4 (pdf)

Les 23. Onderricht: Discipelschap. Kenmerken van een discipel (pdf)

Les 24. Bijbelstudie: Relaties. Relaties van verslaving. 2 Korintiërs 6:14–7:1 (pdf)

Supplement 8. God. De aard van God en de Zoon van God (pdf)

Supplement 9. Heilige Geest. De Heilige Geest helpt christenen in hun zwakheden (pdf)

Supplement 10. Karakter. Roddelen en lasteren (pdf)

Supplement 11. Discipelschap. Voordelen van praktische methoden bij discipelschapstraining (pdf)

Terug naar Download pagina

Adobe Acrobat ReaderDeze materialen voor groepsleiders zijn alle in het pdf-formaat.
Deze kunnen geopend en gedownload worden met een programma zoals Adobe Acrobat Reader.
© 1994 – 2017 DOTA Team. Zie Inleiding voor uitleg over auteursrecht.