Cursus om mensen te helpen om volgelingen van Jezus Christus te worden

‘Ga en maak discipelen’
Handleiding 2: Beginnend discipelschap – deel 2.

Inleiding tot handleiding 2

Inhoud van handleiding 2

Les 13. Onderricht: Vrucht dragen. Evangelie en getuigenis doorvertellen

Les 14. Bijbelstudie: Relaties. Het fundament voor alle relaties. 1 Korintiërs 13:1-13

Les 15. Onderricht: Karakter. Een gezond zelfbeeld

Les 16. Bijbelstudie: Relaties. De relatie tot vrienden. Johannes 15:13-15

Les 17. Onderricht: Relaties. Verliefdheid, verkering en verloving

Les 18. Bijbelstudie: Relaties. De relatie tot de andere sekse. 1 Tessalonicenzen 4:1-8

Les 19. Onderricht: Heerschappij. De juiste prioriteiten

Les 20. Bijbelstudie: Relaties. De relatie tot de echtgenoot. Efeziërs 5:22-33

Les 21. Onderricht: Heilige Geest. Persoon en werk van de Heilige Geest

Les 22. Bijbelstudie: Relaties. De relatie tot ouders en kinderen. Efeziërs 6:1-4

Les 23. Onderricht: Discipelschap. Kenmerken van een discipel

Les 24. Bijbelstudie: Relaties. Relaties van verslaving. 2 Korintiërs 6:14–7:1

Supplement 8. God. De aard van God en de Zoon van God

Supplement 9. Heilige Geest. De Heilige Geest helpt christenen in hun zwakheden

Supplement 10. Karakter. Roddelen en lasteren

Supplement 11. Discipelschap. Voordelen van praktische methoden bij discipelschapstraining