Handleiding 3 in de serie van de Dota cursus

Inleiding tot handleiding 3 (PDF)

Inhoud van handleiding 3 (PDF)

Terug naar Download pagina

‘Ga en maak discipelen’

Handleiding 3 voor groepsleiders

Les 25. Onderricht: Stille tijd. De vragen methode (PDF)

Les 26. Bijbelstudie: De culturele taak van de gemeente. Genesis 1:24–2:25 (PDF)

Les 27. Onderricht: Evangelie. Begrippen in het evangelie, deel 2 (PDF)

Les 28. Bijbelstudie: De evangelisatie taak van de gemeente. Handelingen 5:12-42 (PDF)

Les 29. Onderricht: Bijbel. De Bijbel correct uitleggen (PDF)

Les 30. Bijbelstudie: De zending taak van de gemeente. Matteüs 28:16-20 (PDF)

Les 31. Onderricht: Gebed. Gods woorden in de Bijbel bidden (PDF)

Les 32. Bijbelstudie: De doelen van de gemeente. Efeziërs 4:1-16 (PDF)

Les 33. Onderricht: Gehoorzaamheid. Praktische toepassingen maken (PDF)

Les 34. Bijbelstudie: Het leiderschap van de gemeente. 1 Petrus 5:1-7 (PDF)

Les 35. Onderricht: Gemeenschap. Christelijke gemeenschap, de gemeente (PDF)

Les 36. Bijbelstudie: Christenen als een lichaam in de gemeente. 1 Korintiërs 12 (PDF)

Supplement 12. Gemeente. Het woord “gemeente” of “kerk” in de Bijbel (PDF)

Supplement 13. Gemeente. Functie en vorm in de gemeente (PDF)

Supplement 14. De Gemeente als Lichaam van Christus is onontbeerlijk (PDF)

Supplement 15. Christus. Profetieën over Christus (PDF)

Terug naar Download pagina

Deze materialen voor groepsleiders zijn alle in het PDF formaat.
Deze kunnen geopend en gedownload worden met een programma zoals Adobe Reader.
© 1994–2014 DOTA Team. Zie Inleiding voor uitleg over auteursrecht.