Cursus om mensen te helpen om volgelingen van Jezus Christus te worden

‘Ga en maak discipelen’
Handleiding 3: Gevorderd discipelschap – deel 1.

Inleiding tot handleiding 3

Inhoud van handleiding 3

Les 25. Onderricht: Stille tijd. De vragen methode

Les 26. Bijbelstudie: Gemeente – De culturele taak van de gemeente. Genesis 1:24–2:25

Les 27. Onderricht: Evangelie. Begrippen in het evangelie, deel 2

Les 28. Bijbelstudie: Gemeente – De evangelisatietaak van de gemeente. Hand. 5:12-42

Les 29. Onderricht: Bijbel. De Bijbel correct uitleggen

Les 30. Bijbelstudie: Gemeente – De zendingstaak van de gemeente. Matteüs 28:16-20

Les 31. Onderricht: Gebed. Bidden door Gods woorden in de Bijbel te gebruiken

Les 32. Bijbelstudie: Gemeente – De doelen van de gemeente. Efeziërs 4:1-16

Les 33. Onderricht: Gehoorzaamheid. Praktische toepassingen

Les 34. Bijbelstudie: Gemeente – Het leiderschap van de gemeente. 1 Petrus 5:1-7

Les 35. Onderricht: Gemeenschap. Christelijke gemeenschap, de gemeente

Les 36. Bijbelstudie: Gemeente – Christenen zijn als een lichaam in de gemeente. 1 Kor. 12

Supplement 12. Gemeente. Het woord “gemeente” of “kerk” in de Bijbel

Supplement 13. Gemeente. Functie en vorm in de gemeente

Supplement 14. Gemeente. De Gemeente als Lichaam van Christus is absoluut noodzakelijk

Supplement 15. Christus. Profetieën over Christus