Handleiding 3 in de serie van de Dota cursus

Inleiding tot handleiding 3 (pdf)

Inhoud van handleiding 3 (pdf)

Terug naar Download pagina

‘Ga en maak discipelen’

Gevorderd discipelschap – deel 1

Les 25. Onderricht: Stille tijd. De vragen methode (pdf)

Les 26. Bijbelstudie: Gemeente – De culturele taak van de gemeente. Genesis 1:24–2:25 (pdf)

Les 27. Onderricht: Evangelie. Begrippen in het evangelie, deel 2 (pdf)

Les 28. Bijbelstudie: Gemeente – De evangelisatietaak van de gemeente. Hand. 5:12-42 (pdf)

Les 29. Onderricht: Bijbel. De Bijbel correct uitleggen (pdf)

Les 30. Bijbelstudie: Gemeente – De zendingstaak van de gemeente. Matteüs 28:16-20 (pdf)

Les 31. Onderricht: Gebed. Bidden door Gods woorden in de Bijbel te gebruiken (pdf)

Les 32. Bijbelstudie: Gemeente – De doelen van de gemeente. Efeziërs 4:1-16 (pdf)

Les 33. Onderricht: Gehoorzaamheid. Praktische toepassingen (pdf)

Les 34. Bijbelstudie: Gemeente – Het leiderschap van de gemeente. 1 Petrus 5:1-7 (pdf)

Les 35. Onderricht: Gemeenschap. Christelijke gemeenschap, de gemeente (pdf)

Les 36. Bijbelstudie: Gemeente – Christenen zijn als een lichaam in de gemeente. 1 Kor. 12 (pdf)

Supplement 12. Gemeente. Het woord “gemeente” of “kerk” in de Bijbel (pdf)

Supplement 13. Gemeente. Functie en vorm in de gemeente (pdf)

Supplement 14. Gemeente. De Gemeente als Lichaam van Christus is absoluut noodzakelijk (pdf)

Supplement 15. Christus. Profetieën over Christus (pdf)

Terug naar Download pagina

Adobe Acrobat ReaderDeze materialen voor groepsleiders zijn alle in het pdf-formaat.
Deze kunnen geopend en gedownload worden met een programma zoals Adobe Acrobat Reader.
© 1994 – 2017 DOTA Team. Zie Inleiding voor uitleg over auteursrecht.