Handleiding 4 in de serie van de Dota cursus

Inleiding tot handleiding 4 (pdf)

Inhoud van handleiding 4 (pdf)

Terug naar Download pagina

‘Ga en maak discipelen’

Gevorderd discipelschap – deel 2

Les 37. Onderricht: Vrucht dragen. De ontdekkingsgroep (pdf)

Les 38. Bijbelstudie: Geld in de wereld. 1 Timoteüs 6:3-19 (pdf)

Les 39. Onderricht: Christelijk karakter. Vergevensgezindheid (pdf)

Les 40. Bijbelstudie: Verzoekingen in de wereld. Matteüs 4:1-11 (pdf)

Les 41. Onderricht: Relaties. De relatie tot kinderen en ouders (pdf)

Les 42. Bijbelstudie: Geestelijke strijd in de wereld. Efeziërs 6:10-20 (pdf)

Les 43. Onderricht: Heerschappij. Gods leiding zoeken (pdf)

Les 44. Bijbelstudie: Lijden in de wereld. 1 Petrus 2:11-25 (pdf)

Les 45. Onderricht: Heilige Geest. Doop en vervulling met de Heilige Geest (pdf)

Les 46. Bijbelstudie: De vrucht van de Geest in de wereld. Galaten 5:13-26 (pdf)

Les 47. Onderricht: Leiderschap. Kenmerken van een christenleider (pdf)

Les 48. Bijbelstudie: Leiderschap van de gemeente in de wereld doorgeven. Hand. 20:17-38 (pdf)

Supplement 16. Geven. De Wet in het Oude Testament en het geven van tienden (pdf)

Supplement 17. Christelijk karakter. Boosheid en zelfbeheersing (pdf)

Supplement 18. Heerschappij. Misvattingen m.b.t. de leiding van God zoeken (pdf)

Supplement 19. Leiderschap. Ontwikkeling van leiderschap in de Kerkgeschiedenis (pdf)

Supplement 20. Leiderschap. Diaken in het Nieuwe Testament (pdf)

Terug naar Download pagina

Adobe Acrobat ReaderDeze materialen voor groepsleiders zijn alle in het pdf-formaat.
Deze kunnen geopend en gedownload worden met een programma zoals Adobe Acrobat Reader.
© 1994 – 2017 DOTA Team. Zie Inleiding voor uitleg over auteursrecht.