Handleiding 4 in de serie van de Dota cursus

Inleiding tot handleiding 4 (PDF)

Inhoud van handleiding 4 (PDF)

Terug naar Download pagina

‘Ga en maak discipelen’

Handleiding 4 voor groepsleiders

Les 37. Onderricht: Vrucht dragen. De ontdekkingsgroep (PDF)

Les 38. Bijbelstudie: Geld in de wereld. 1 Timoteüs 6:3-19 (PDF)

Les 39. Onderricht: Karakter. Vergevingsgezindheid (PDF)

Les 40. Bijbelstudie: Verzoekingen in de wereld. Matteüs 4:1-11 (PDF)

Les 41. Onderricht: Relaties. De relatie tot kinderen en ouders (PDF)

Les 42. Bijbelstudie: Geestelijke strijd in de wereld. Efeziërs 6:10-20 (PDF)

Les 43. Onderricht: Heerschappij. Gods leiding zoeken (PDF)

Les 44. Bijbelstudie: Lijden in de wereld. 1 Petrus 2:11-25 (PDF)

Les 45. Onderricht: Heilige Geest. Doop en vervulling met de Heilige Geest (PDF)

Les 46. Bijbelstudie: De vrucht van de Geest in de wereld. Galaten 5:13-26 (PDF)

Les 47. Onderricht: Leiderschap. Kenmerken van een christelijke leider (PDF)

Les 48. Bijbelstudie: Leiderschap van de gemeente doorgeven. Handelingen 20 (PDF)

Supplement 16. Geven. De tienden in het Oude Testament (PDF)

Supplement 17. Karakter. Beheersen van boosheid (PDF)

Supplement 18. Heerschappij. Misvattingen m.b.t. de leiding van God zoeken (PDF)

Supplement 19. Leiderschap. Historische ontwikkeling hiervan in de Kerk (PDF)

Supplement 20. Leiderschap. Diaken in het Nieuwe Testament (PDF)

Terug naar Download pagina

Deze materialen voor groepsleiders zijn alle in het PDF formaat.
Deze kunnen geopend en gedownload worden met een programma zoals Adobe Reader.
© 1994–2014 DOTA Team. Zie Inleiding voor uitleg over auteursrecht.