Handleiding 5 in de serie van de Dota cursus

Inleiding tot handleiding 5 (pdf)

Inhoud van handleiding 5 (pdf)

Terug naar Download pagina

‘Ga en bouw de Gemeente van Christus’

Kerkelijke feestdagen

Les 1. Onderricht: Kerkelijke feestdag: Kerstfeest (pdf)

Les 2. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Inleiding (pdf)

Les 3. Onderricht: Kerkelijke feestdag: Goede Vrijdag (pdf)

Les 4. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Johannes 1:1-18 (pdf)

Les 5. Onderricht: Kerkelijke feestdag: Paasfeest (pdf)

Les 6. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Johannes 1:19-51 (pdf)

Les 7. Onderricht: Kerkelijke feestdag: Hemelvaart (pdf)

Les 8. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Johannes 2 (pdf)

Les 9. Onderricht: Kerkelijke feestdag: Pinksterfeest (pdf)

Les 10. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Johannes 3 (pdf)

Les 11. Onderricht: Kerkelijke feestdag: De Dag van de Heer (pdf)

Les 12. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Johannes 4 (pdf)

Supplement 1. Christus. Een profetie over de dood en opstanding van Christus in het OT (pdf)

Supplement 2. Theorieën over de dood. Theorieën over het leven na de dood & Mariologie (pdf)

Supplement 3. Kerkelijke feestdag: Nieuwjaarsdag (pdf)

Terug naar Download pagina

Adobe Acrobat ReaderDeze materialen voor groepsleiders zijn alle in het pdf-formaat.
Deze kunnen geopend en gedownload worden met een programma zoals Adobe Acrobat Reader.
© 1994 – 2017 DOTA Team. Zie Inleiding voor uitleg over auteursrecht.