Cursus om mensen te helpen om volgelingen van Jezus Christus te worden

‘Ga en bouw de Gemeente van Christus’
Handleiding 5: Kerkelijke feestdagen.

Inleiding tot handleiding 5

Inhoud van handleiding 5

Les 1. Onderricht: Kerkelijke feestdag: Kerstfeest

Les 2. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Inleiding

Les 3. Onderricht: Kerkelijke feestdag: Goede Vrijdag

Les 4. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Johannes 1:1-18

Les 5. Onderricht: Kerkelijke feestdag: Paasfeest

Les 6. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Johannes 1:19-51

Les 7. Onderricht: Kerkelijke feestdag: Hemelvaart

Les 8. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Johannes 2

Les 9. Onderricht: Kerkelijke feestdag: Pinksterfeest

Les 10. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Johannes 3

Les 11. Onderricht: Kerkelijke feestdag: De Dag van de Heer

Les 12. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Johannes 4

Supplement 1. Christus. Een profetie over de dood en opstanding van Christus in het OT

Supplement 2. Theorieën over de dood. Theorieën over het leven na de dood & Mariologie

Supplement 3. Kerkelijke feestdag: Nieuwjaarsdag