Handleiding 5 in de serie van de Dota cursus

Inleiding tot handleiding 5 (pdf)

Inhoud van handleiding 5 (pdf)

Terug naar Download pagina

‘Ga en bouw de Gemeente van Christus’

Kerkelijke feestdagen

Les 1. Onderricht: Kerkelijke feestdag: Kerstfeest (pdf)

Les 2. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Inleiding (pdf)

Les 3. Onderricht: Kerkelijke feestdag: Goede Vrijdag (pdf)

Les 4. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Johannes 1:1-18 (pdf)

Les 5. Onderricht: Kerkelijke feestdag: Paasfeest (pdf)

Les 6. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Johannes 1:19-51 (pdf)

Les 7. Onderricht: Kerkelijke feestdag: Hemelvaart (pdf)

Les 8. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Johannes 2 (pdf)

Les 9. Onderricht: Kerkelijke feestdag: Pinksterfeest (pdf)

Les 10. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Johannes 3 (pdf)

Les 11. Onderricht: Kerkelijke feestdag: De Dag van de Heer (pdf)

Les 12. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Johannes 4 (pdf)

Supplement 1. Christus. Een profetie over de dood en opstanding van Christus in het OT (pdf)

Supplement 2. Theorieën over de dood. Theorieën over het leven na de dood (pdf)

Supplement 3. Kerkelijke feestdag: Nieuwjaarsdag (pdf)

Terug naar Download pagina

Adobe Acrobat ReaderDeze materialen voor groepsleiders zijn alle in het pdf-formaat.
Deze kunnen geopend en gedownload worden met een programma zoals Adobe Acrobat Reader.
© 1994 – 2017 DOTA Team. Zie Inleiding voor uitleg over auteursrecht.