Handleiding 6 in de serie van de Dota cursus

Inleiding tot handleiding 6 (pdf)

Inhoud van handleiding 6 (pdf)

Terug naar Download pagina

‘Ga en bouw de Gemeente van Christus’

Kerkelijke sacramenten en ceremonies

Les 13. Onderricht: Kerkelijke sacrament: De christelijke doop (pdf)

Les 14. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Johannes 5 (pdf)

Les 15. Onderricht: Kerkelijke sacrament: Het Avondmaal (pdf)

Les 16. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Johannes 6 (pdf)

Les 17. Onderricht: Kerkelijke ceremonie: De aanstelling van kerkelijke leiders (pdf)

Les 18. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Johannes 7 (pdf)

Les 19. Onderricht: Kerkelijke ceremonie: De christelijke bruiloft (pdf)

Les 20. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Johannes 8 (pdf)

Les 21. Onderricht: Kerkelijke ceremonie: De christelijke begrafenis (pdf)

Les 22. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Johannes 9 (pdf)

Les 23. Onderricht: Kerk en cultuur: De menselijke cultuur en het Koninkrijk van God

Les 24. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Johannes 10 (pdf)

Supplement 4. Kerkelijk sacrament: De praktijk van de christelijke doop (pdf)

Supplement 5. Kerkelijk sacrament: Het Pascha en het Avondmaal (pdf)

Supplement 6. Leiderschap. Vrouwen in een leiderschapsambt (pdf)

Supplement 7. Kerkelijke ceremonie: De relatie tot je nog levende ouders (pdf)

Supplement 8. Kerkelijke ceremonie: De relatie tot je gestorven voorvaderen (pdf)

Terug naar Download pagina

Adobe Acrobat ReaderDeze materialen voor groepsleiders zijn alle in het pdf-formaat.
Deze kunnen geopend en gedownload worden met een programma zoals Adobe Acrobat Reader.
© 1994 – 2017 DOTA Team. Zie Inleiding voor uitleg over auteursrecht.