Handleiding 6 in de serie van de Dota cursus

Inleiding tot handleiding 6 (PDF)

Inhoud van handleiding 6 (PDF)

Terug naar Download pagina

‘Ga en bouw de Gemeente van Christus’

Kerkelijke sacramenten en ceremonies

Les 13. Onderricht: Kerkelijke sacrament: De christelijke doop (PDF)

Les 14. Bijbelstudie: Johannes 5 (PDF)

Les 15. Onderricht: Kerkelijke sacrament: Het Avondmaal (PDF)

Les 16. Bijbelstudie: Johannes 6 (PDF)

Les 17. Onderricht: Kerkelijke ceremonie: De aanstelling van kerkelijke leiders (PDF)

Les 18. Bijbelstudie: Johannes 7 (PDF)

Les 19. Onderricht: Kerkelijke ceremonie: De christelijke bruiloft (PDF)

Les 20. Bijbelstudie: Johannes 8 (PDF)

Les 21. Onderricht: Kerkelijke ceremonie: De christelijke begrafenis (PDF)

Les 22. Bijbelstudie: Johannes 9 (PDF)

Les 23. Onderricht: Kerk en cultuur: De menselijke cultuur en het Koninkrijk van God

Les 24. Bijbelstudie: Johannes 10 (PDF)

Supplement 4. De praktijk van de christelijke doop (PDF)

Supplement 5. Het Pascha en het Avondmaal (PDF)

Supplement 6. Vrouwelijke medewerkers in het Koninkrijk van God (PDF)

Supplement 7. De relatie tot je nog levende ouders (PDF)

Supplement 8. De relatie tot je gestorven voorvaderen (PDF)

Terug naar Download pagina

Deze materialen voor groepsleiders zijn alle in het PDF formaat.
Deze kunnen geopend en gedownload worden met een programma zoals Adobe Reader.
© 1994–2014 DOTA Team. Zie Inleiding voor uitleg over auteursrecht.