Cursus om mensen te helpen om volgelingen van Jezus Christus te worden

‘Ga en bouw de Gemeente van Christus’
Handleiding 6: Kerkelijke sacramenten en ceremonies.

Inleiding tot handleiding 6

Inhoud van handleiding 6

Les 13. Onderricht: Kerkelijke sacrament: De christelijke doop

Les 14. Bijbelstudie: Johannes 5

Les 15. Onderricht: Kerkelijke sacrament: Het Avondmaal

Les 16. Bijbelstudie: Johannes 6

Les 17. Onderricht: Kerkelijke ceremonie: De aanstelling van kerkelijke leiders

Les 18. Bijbelstudie: Johannes 7

Les 19. Onderricht: Kerkelijke ceremonie: De christelijke bruiloft

Les 20. Bijbelstudie: Johannes 8

Les 21. Onderricht: Kerkelijke ceremonie: De christelijke begrafenis

Les 22. Bijbelstudie: Johannes 9

Les 23. Onderricht: Kerk en cultuur: De menselijke cultuur en het Koninkrijk van God

Les 24. Bijbelstudie: Johannes 10

Supplement 4. Kerkelijk sacrament: De praktijk van de christelijke doop

Supplement 5. Kerkelijk sacrament: Het Pascha en het Avondmaal

Supplement 6. Leiderschap. Vrouwen in een leiderschapsambt

Supplement 7. Kerkelijke ceremonie: De relatie tot je nog levende ouders

Supplement 8. Kerkelijke ceremonie: De relatie tot je gestorven voorvaderen