Cursus om mensen te helpen om volgelingen van Jezus Christus te worden

‘Ga en bouw de Gemeente van Christus’
Handleiding 7: Bedieningen van de Kerk om op te bouwen.

Inleiding tot handleiding 7

Inhoud van handleiding 7

Les 25. Onderricht: Opvoeding van kinderen in het christelijke gezin

Les 26. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Johannes 11

Les 27. Onderricht: Trainen van kinderen in het christelijke gezin

Les 28. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Johannes 12

Les 29. Onderricht: Trainen van nieuwe christenen door persoonlijke hulp

Les 30. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Johannes 13

Les 31. Onderricht: Vermenigvuldiging van christenen en gemeenten

Les 32. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Johannes 14

Les 33. Onderricht: Kerkopbouwende bediening. Besluiten nemen en adviezen geven

Les 34. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Johannes 15

Les 35. Onderricht: Kerkopbouwende bediening. Dienen als geestelijke gave

Les 36. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Johannes 16

Supplement 9. Kerkopbouwende bediening. Disciplineren van kinderen in het gezin

Supplement 10. Kerkopbouwende bediening. Feiten verzamelen voor het geven van advies

Supplement 11. Kerkopbouwende bediening. Goede plannen maken

Supplement 12. Kerkopbouwende bediening. Meer geestelijke gaven