Handleiding 8 in de serie van de Dota cursus

Inleiding tot handleiding 8 (PDF)

Inhoud van handleiding 8 (PDF)

Terug naar Download pagina

‘Ga en bouw de Gemeente van Christus’

Bedieningen van de Kerk ter correctie

Les 37. Onderricht: Omgaan met geld (PDF)

Les 38. Bijbelstudie: Johannes 17 (PDF)

Les 39. Onderricht: Tucht uitoefenen (PDF)

Les 40. Bijbelstudie: Johannes 18 (PDF)

Les 41. Onderricht: Echtscheiding en hertrouwen (PDF)

Les 42. Bijbelstudie: Johannes 19 (PDF)

Les 43. Onderricht: Ziekte en genezing (PDF)

Les 44. Bijbelstudie: Johannes 20 (PDF)

Les 45. Onderricht: Satan en de geestelijke strijd (PDF)

Les 46. Bijbelstudie: Johannes 21 (PDF)

Les 47. Onderricht: Lijden en de soevereiniteit van God (PDF)

Les 48. Bijbelstudie: Samenvatting van het Evangelie van Johannes (PDF)

Supplement 13. Boze geesten en de geestelijke strijd (PDF)

Supplement 14. Engelen en de geestelijke strijd (PDF)

Terug naar Download pagina

Deze materialen voor groepsleiders zijn alle in het PDF formaat.
Deze kunnen geopend en gedownload worden met een programma zoals Adobe Reader.
© 1994–2014 DOTA Team. Zie Inleiding voor uitleg over auteursrecht.