Cursus om mensen te helpen om volgelingen van Jezus Christus te worden

‘Ga en bouw de Gemeente van Christus’
Handleiding 8: Bedieningen van de Kerk om te herstellen.

Inleiding tot handleiding 8

Inhoud van handleiding 8

Les 37. Onderricht: Kerkherstellende bediening. Omgaan met geld

Les 38. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Johannes 17

Les 39. Onderricht: Kerkherstellende bediening. Tucht uitoefenen

Les 40. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Johannes 18

Les 41. Onderricht: Kerkherstellende bediening. Echtscheiding en hertrouwen

Les 42. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Johannes 19

Les 43. Onderricht: Kerkherstellende bediening. Ziekte en genezing

Les 44. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Johannes 20

Les 45. Onderricht: Kerkherstellende bediening. Satan en de geestelijke strijd

Les 46. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Johannes 21

Les 47. Onderricht: Kerkherstellende bediening. Lijden en de soevereiniteit van God

Les 48. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Samenvatting

Supplement 13. Kerkherstellende bediening. Boze geesten en de geestelijke strijd

Supplement 14. Kerkherstellende bediening. Engelen en de geestelijke strijd