Cursus om mensen te helpen om volgelingen van Jezus Christus te worden

‘Ga en bouw de Gemeente van Christus’
Handleiding 8: Bedieningen van de Kerk om te herstellen.

Inleiding tot handleiding 8

Inhoud van handleiding 8

Les 37. Onderricht. Omgaan met geld

Les 38. Bijbelstudie: Johannes 17

Les 39. Onderricht. Tucht uitoefenen

Les 40. Bijbelstudie: Johannes 18

Les 41. Onderricht. Echtscheiding en hertrouwen

Les 42. Bijbelstudie: Johannes 19

Les 43. Onderricht. Ziekte en genezing

Les 44. Bijbelstudie: Johannes 20

Les 45. Onderricht. Satan en de geestelijke strijd

Les 46. Bijbelstudie: Johannes 21

Les 47. Onderricht. Lijden en de soevereiniteit van God

Les 48. Bijbelstudie: Samenvatting

Supplement 13. Boze geesten en de geestelijke strijd

Supplement 14. Engelen en de geestelijke strijd