Handleiding 8 in de serie van de Dota cursus

Inleiding tot handleiding 8 (pdf)

Inhoud van handleiding 8 (pdf)

Terug naar Download pagina

‘Ga en bouw de Gemeente van Christus’

Bedieningen van de Kerk om te herstellen

Les 37. Onderricht: Kerkherstellende bediening. Omgaan met geld (pdf)

Les 38. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Johannes 17 (pdf)

Les 39. Onderricht: Kerkherstellende bediening. Tucht uitoefenen (pdf)

Les 40. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Johannes 18 (pdf)

Les 41. Onderricht: Kerkherstellende bediening. Echtscheiding en hertrouwen (pdf)

Les 42. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Johannes 19 (pdf)

Les 43. Onderricht: Kerkherstellende bediening. Ziekte en genezing (pdf)

Les 44. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Johannes 20 (pdf)

Les 45. Onderricht: Kerkherstellende bediening. Satan en de geestelijke strijd (pdf)

Les 46. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Johannes 21 (pdf)

Les 47. Onderricht: Kerkherstellende bediening. Lijden en de soevereiniteit van God (pdf)

Les 48. Bijbelstudie: Het Evangelie van Johannes. Samenvatting (pdf)

Supplement 13. Kerkherstellende bediening. Boze geesten en de geestelijke strijd (pdf)

Supplement 14. Kerkherstellende bediening. Engelen en de geestelijke strijd (pdf)

Terug naar Download pagina

Adobe Acrobat ReaderDeze materialen voor groepsleiders zijn alle in het pdf-formaat.
Deze kunnen geopend en gedownload worden met een programma zoals Adobe Acrobat Reader.
© 1994 – 2017 DOTA Team. Zie Inleiding voor uitleg over auteursrecht.