Cursus om mensen te helpen om volgelingen van Jezus Christus te worden

‘Ga en verkondig het Koninkrijk van God’
Handleiding 9: De aard van Gods Koninkrijk.

Inleiding tot handleiding 9

Inhoud van handleiding 9

Les 1. Onderricht: Gelijkenis over de vestiging van Gods Koninkrijk

Les 2. Bijbelstudie: De brief aan de Romeinen. Romeinen 1:1-17

Les 3. Onderricht: Gelijkenis over het Woord van God in Gods Koninkrijk

Les 4. Bijbelstudie: De brief aan de Romeinen. Romeinen 1:18-32

Les 5. Onderricht: Gelijkenis over de boodschappers in Gods Koninkrijk

Les 6. Bijbelstudie: De brief aan de Romeinen. Romeinen 2:1-16

Les 7. Onderricht: Gelijkenis over twee soorten mensen in Gods Koninkrijk

Les 8. Bijbelstudie: De brief aan de Romeinen. Romeinen 2:17-29

Les 9. Onderricht: Gelijkenis over groei in Gods Koninkrijk

Les 10. Bijbelstudie: De brief aan de Romeinen. Romeinen 3:1-20

Les 11. Onderricht: Gelijkenis over de kosten om Gods Koninkrijk binnen te gaan

Les 12. Bijbelstudie: De brief aan de Romeinen. Romeinen 3:21-31

Supplement 1. Gelijkenissen. Uitleg van gelijkenissen in de Bijbel

Supplement 2. Gelijkenissen. Een lijst van de gelijkenissen van Jezus

Supplement 3. De brief aan de Romeinen. Inleiding op de brief aan de Romeinen