Handleiding 9 in de serie van de Dota cursus

Inleiding tot handleiding 9 (PDF)

Inhoud van handleiding 9 (PDF)

Terug naar Download pagina

‘Ga en verkondig het Koninkrijk van God’

De aard van Gods Koninkrijk

Les 1. Onderricht: Gelijkenis over de vestiging van Gods Koninkrijk (PDF)

Les 2. Bijbelstudie: Romeinen 1:1-17 (PDF)

Les 3. Onderricht: Gelijkenis over het Woord van God in Gods Koninkrijk (PDF)

Les 4. Bijbelstudie: Romeinen 1:18-32 (PDF)

Les 5. Onderricht: Gelijkenis over de boodschappers in Gods Koninkrijk (PDF)

Les 6. Bijbelstudie: Romeinen 2:1-16 (PDF)

Les 7. Onderricht: Gelijkenis over twee soorten mensen in Gods Koninkrijk (PDF)

Les 8. Bijbelstudie: Romeinen 2:17-29 (PDF)

Les 9. Onderricht: Gelijkenis over groei in Gods Koninkrijk (PDF)

Les 10. Bijbelstudie: Romeinen 3:1-20 (PDF)

Les 11. Onderricht: Gelijkenis over de kosten om Gods Koninkrijk binnen te gaan (PDF)

Les 12. Bijbelstudie: Romeinen 3:21-31 (PDF)

Supplement 1. Uitleg van gelijkenissen in de Bijbel (PDF)

Supplement 2. Een lijst van de gelijkenissen van Jezus (PDF)

Supplement 3. Inleiding op de brief aan de Romeinen (PDF)

Terug naar Download pagina

Deze materialen voor groepsleiders zijn alle in het PDF formaat.
Deze kunnen geopend en gedownload worden met een programma zoals Adobe Reader.
© 1994–2014 DOTA Team. Zie Inleiding voor uitleg over auteursrecht.