Handleiding 9 in de serie van de Dota cursus

Inleiding tot handleiding 9 (pdf)

Inhoud van handleiding 9 (pdf)

Terug naar Download pagina

‘Ga en verkondig het Koninkrijk van God’

De aard van Gods Koninkrijk

Les 1. Onderricht: Gelijkenis over de vestiging van Gods Koninkrijk (pdf)

Les 2. Bijbelstudie: De brief aan de Romeinen. Romeinen 1:1-17 (pdf)

Les 3. Onderricht: Gelijkenis over het Woord van God in Gods Koninkrijk (pdf)

Les 4. Bijbelstudie: De brief aan de Romeinen. Romeinen 1:18-32 (pdf)

Les 5. Onderricht: Gelijkenis over de boodschappers in Gods Koninkrijk (pdf)

Les 6. Bijbelstudie: De brief aan de Romeinen. Romeinen 2:1-16 (pdf)

Les 7. Onderricht: Gelijkenis over twee soorten mensen in Gods Koninkrijk (pdf)

Les 8. Bijbelstudie: De brief aan de Romeinen. Romeinen 2:17-29 (pdf)

Les 9. Onderricht: Gelijkenis over groei in Gods Koninkrijk (pdf)

Les 10. Bijbelstudie: De brief aan de Romeinen. Romeinen 3:1-20 (pdf)

Les 11. Onderricht: Gelijkenis over de kosten om Gods Koninkrijk binnen te gaan (pdf)

Les 12. Bijbelstudie: De brief aan de Romeinen. Romeinen 3:21-31 (pdf)

Supplement 1. Gelijkenissen. Uitleg van gelijkenissen in de Bijbel (pdf)

Supplement 2. Gelijkenissen. Een lijst van de gelijkenissen van Jezus (pdf)

Supplement 3. De brief aan de Romeinen. Inleiding op de brief aan de Romeinen (pdf)

Terug naar Download pagina

Adobe Acrobat ReaderDeze materialen voor groepsleiders zijn alle in het pdf-formaat.
Deze kunnen geopend en gedownload worden met een programma zoals Adobe Acrobat Reader.
© 1994 – 2017 DOTA Team. Zie Inleiding voor uitleg over auteursrecht.