Cursus om mensen te helpen om volgelingen van Jezus Christus te worden

‘Ga en verkondig het Koninkrijk van God’
Handleiding 10: Ingaan in Gods Koninkrijk.

Inleiding tot handleiding 10

Inhoud van handleiding 10

Les 13. Onderricht: Gelijkenis over de voorwaarde voor ingaan in Gods Koninkrijk

Les 14. Bijbelstudie: Romeinen 4:1-17a

Les 15. Onderricht: Gelijkenis over de verantwoordelijkheid voor ingaan in Gods Koninkrijk

Les 16. Bijbelstudie: Romeinen 4:17b-25

Les 17. Onderricht: Gelijkenis over Gods houding tegenover verloren mensen in Gods Koninkrijk

Les 18. Bijbelstudie: Romeinen 5:1-11

Les 19. Onderricht: Gelijkenis over uitgaande liefde in Gods Koninkrijk

Les 20. Bijbelstudie: Romeinen 5:12-21

Les 21. Onderricht: Gelijkenis over nederigheid in Gods Koninkrijk

Les 22. Bijbelstudie: Romeinen 6:1-11

Les 23. Onderricht: Gelijkenis over vergeving in Gods Koninkrijk

Les 24. Bijbelstudie: Romeinen 6:12-23

Supplement 4. De nauwe poort (Matteüs 7:13-14); de grote maaltijd (Lukas 14:15-24)

Supplement 5. De kinderen die op de markt zitten (Matteüs 11:16-19; Lukas 7:31-35); de tekenen van het weer (Matteüs 16:1-4; Lukas 12:54-56); het visnet (Matteüs 13:47-50)

Supplement 6. Het verloren schaap (Matteüs 18:12-14); de verloren penning (Lukas 15:8-10)

Supplement 7. De terugkeer van de onreine geest (Matteüs 12:43-45; Lukas 11:24-26); de twee schuldenaars (Luke 7:40-50)

Supplement 8. De gedaagde (Matteüs 5:25-26)