DOTA

Handleiding 10 van de Dota cursus


Inleiding tot handleiding 10 (pdf)

Inhoud van handleiding 10 (pdf)

‘Ga en verkondig het Koninkrijk van God’
Ingaan in Gods Koninkrijk

Les 13. Onderricht: Gelijkenis over de voorwaarde voor ingaan in Gods Koninkrijk (pdf)

Les 14. Bijbelstudie: De brief aan de Romeinen. Romeinen 4:1-17a (pdf)

Les 15. Onderricht: Gelijkenis over de verantwoordelijkheid voor ingaan in Gods Koninkrijk (pdf)

Les 16. Bijbelstudie: De brief aan de Romeinen. Romeinen 4:17b-25 (pdf)

Les 17. Onderricht: Gelijkenis over Gods houding tegenover verloren mensen in Gods Koninkrijk (pdf)

Les 18. Bijbelstudie: De brief aan de Romeinen. Romeinen 5:1-11 (pdf)

Les 19. Onderricht: Gelijkenis over uitgaande liefde in Gods Koninkrijk (pdf)

Les 20. Bijbelstudie: De brief aan de Romeinen. Romeinen 5:12-21 (pdf)

Les 21. Onderricht: Gelijkenis over nederigheid in Gods Koninkrijk (pdf)

Les 22. Bijbelstudie: De brief aan de Romeinen. Romeinen 6:1-11 (pdf)

Les 23. Onderricht: Gelijkenis over vergeving in Gods Koninkrijk (pdf)

Les 24. Bijbelstudie: De brief aan de Romeinen. Romeinen 6:12-23 (pdf)

Supplement 4. De nauwe poort (Matteüs 7:13-14); de grote maaltijd (Lukas 14:15-24) (pdf)

Supplement 5. De kinderen die op de markt zitten (Matteüs 11:16-19; Lukas 7:31-35); de tekenen van het weer (Matteüs 16:1-4; Lukas 12:54-56); het visnet (Matteüs 13:47-50) (pdf)

Supplement 6. Het verloren schaap (Matteüs 18:12-14); de verloren penning (Lukas 15:8-10) (pdf)

Supplement 7. De terugkeer van de onreine geest (Matteüs 12:43-45; Lukas 11:24-26); de twee schuldenaars (Luke 7:40-50) (pdf)

Supplement 8. De gedaagde (Matteüs 5:25-26) (pdf)