Handleiding 11 in de serie van de Dota cursus

Inleiding tot handleiding 11 (pdf)

Inhoud van handleiding 11 (pdf)

Terug naar Download pagina

‘Ga en verkondig het Koninkrijk van God’

Leven in Gods Koninkrijk

Les 25. Onderricht: Gelijkenissen over gehoorzaamheid aan Gods Woord in Gods Koninkrijk (pdf)

Les 26. Bijbelstudie: De brief aan de Romeinen. Romeinen 7:1-13 (pdf)

Les 27. Onderricht: Gelijkenissen over vasten in Gods Koninkrijk (pdf)

Les 28. Bijbelstudie: De brief aan de Romeinen. Romeinen 7:14-26 (pdf)

Les 29. Onderricht: Gelijkenissen over volhardend gebed in Gods Koninkrijk (pdf)

Les 30. Bijbelstudie: De brief aan de Romeinen. Romeinen 8:1-17 (pdf)

Les 31. Onderricht: Gelijkenissen over getuigen in Gods Koninkrijk) (pdf)

Les 32. Bijbelstudie: De brief aan de Romeinen. Romeinen 8:18-39 (pdf)

Les 33. Onderricht: Gelijkenissen over discipelschap in Gods Koninkrijk (pdf)

Les 34. Bijbelstudie: De brief aan de Romeinen. Romeinen 9 (pdf)

Les 35. Onderricht: Gelijkenissen over aardse bezittingen in Gods Koninkrijk (pdf)

Les 36. Bijbelstudie: De brief aan de Romeinen. Romeinen 10 (pdf)

Supplement 9. De gelijkenis van de vragende zoon (Matteüs 7:7-11) (pdf)

Supplement 10. De gelijkenis van de heer des huizes (Matteüs 13:51-52)
                  + de arbeiders en de oogst (Matteüs 9:35-38) (pdf)

Supplement 11. De gelijkenis van de hand aan de ploeg (Lukas 9:61-62) (pdf)

Supplement 12. De wet. De wet in de Bijbel (pdf)

Supplement 13. De wet. Christus is het doel en het einde van de wet (pdf)

Terug naar Download pagina

Adobe Acrobat ReaderDeze materialen voor groepsleiders zijn alle in het pdf-formaat.
Deze kunnen geopend en gedownload worden met een programma zoals Adobe Acrobat Reader.
© 1994 – 2017 DOTA Team. Zie Inleiding voor uitleg over auteursrecht.