Handleiding 11 in de serie van de Dota cursus

Inleiding tot handleiding 11 (PDF)

Inhoud van handleiding 11 (PDF)

Terug naar Download pagina

‘Ga en verkondig het Koninkrijk van God’

Leven in Gods Koninkrijk

Les 25. Onderricht: Gelijkenissen over gehoorzaamheid aan Gods Woord in Gods Koninkrijk (PDF)

Les 26. Bijbelstudie: Romeinen 7:1-13 (PDF)

Les 27. Onderricht: Gelijkenissen over vasten in Gods Koninkrijk (PDF)

Les 28. Bijbelstudie: Romeinen 7:14-26 (PDF)

Les 29. Onderricht: Gelijkenissen over volhardend gebed in Gods Koninkrijk (PDF)

Les 30. Bijbelstudie: Romeinen 8:1-17 (PDF)

Les 31. Onderricht: Gelijkenissen over getuigen in Gods Koninkrijk) (PDF)

Les 32. Bijbelstudie: Romeinen 8:18-39 (PDF)

Les 33. Onderricht: Gelijkenissen over discipelschap in Gods Koninkrijk (PDF)

Les 34. Bijbelstudie: Romeinen 9 (PDF)

Les 35. Onderricht: Gelijkenissen over aardse bezittingen in Gods Koninkrijk (PDF)

Les 36. Bijbelstudie: Romeinen 10 (PDF)

Supplement 9. De gelijkenis van de vragende zoon (Matteüs 7:7-11) (PDF)

Supplement 10. De gelijkenis van de heer des huizes (Matteüs 13:51-52)
                  + de arbeiders en de oogst (Matteüs 9:35-38) (PDF)

Supplement 11. De gelijkenis van de hand aan de ploeg (Lukas 9:61-62) (PDF)

Supplement 12. De wet in de Bijbel (PDF)

Supplement 13. Christus is het doel en het einde van de wet (PDF)

Terug naar Download pagina

Deze materialen voor groepsleiders zijn alle in het PDF formaat.
Deze kunnen geopend en gedownload worden met een programma zoals Adobe Reader.
© 1994–2014 DOTA Team. Zie Inleiding voor uitleg over auteursrecht.