Cursus om mensen te helpen om volgelingen van Jezus Christus te worden

‘Ga en verkondig het Koninkrijk van God’
Handleiding 11: Leven in Gods Koninkrijk.

Inleiding tot handleiding 11

Inhoud van handleiding 11

Les 25. Onderricht: Gelijkenissen over gehoorzaamheid aan Gods Woord in Gods Koninkrijk

Les 26. Bijbelstudie: Romeinen 7:1-13

Les 27. Onderricht: Gelijkenissen over vasten in Gods Koninkrijk

Les 28. Bijbelstudie: Romeinen 7:14-26

Les 29. Onderricht: Gelijkenissen over volhardend gebed in Gods Koninkrijk

Les 30. Bijbelstudie: Romeinen 8:1-17

Les 31. Onderricht: Gelijkenissen over getuigen in Gods Koninkrijk)

Les 32. Bijbelstudie: Romeinen 8:18-39

Les 33. Onderricht: Gelijkenissen over discipelschap in Gods Koninkrijk

Les 34. Bijbelstudie: Romeinen 9

Les 35. Onderricht: Gelijkenissen over aardse bezittingen in Gods Koninkrijk

Les 36. Bijbelstudie: Romeinen 10

Supplement 9. De gelijkenis van de vragende zoon (Matteüs 7:7-11)

Supplement 10. De gelijkenis van de heer des huizes (Matteüs 13:51-52); de arbeiders en de oogst (Matteüs 9:35-38)

Supplement 11. De gelijkenis van de hand aan de ploeg (Lukas 9:61-62)

Supplement 12. De wet. De wet in de Bijbel

Supplement 13. De wet. Christus is het doel en het einde van de wet