Cursus om mensen te helpen om volgelingen van Jezus Christus te worden

‘Ga en verkondig het Koninkrijk van God’
Handleiding 12: Dienen in Gods Koninkrijk.

Inleiding tot handleiding 12

Inhoud van handleiding 12

Les 37. Onderricht: Een gelijkenis over rentmeesterschap

Les 38. Bijbelstudie: Romeinen 11

Les 39. Onderricht: Een gelijkenis over dienstbetoon

Les 40. Bijbelstudie: Romeinen 12

Les 41. Onderricht: Een gelijkenis over beloning

Les 42. Bijbelstudie: Romeinen 13

Les 43. Onderricht: Een andere gelijkenis over beloning

Les 44. Bijbelstudie: Romeinen 14

Les 45. Onderricht: Een gelijkenis over waakzaamheid

Les 46. Bijbelstudie: Romeinen 15

Les 47. Onderricht: Een gelijkenis over oordeel

Les 48. Bijbelstudie: Romeinen 16

Supplement 14. De trouwe en de ontrouwe rentmeester

Supplement 15. De tien ponden

Supplement 16. De vijgenboom & de wakende slaven

Supplement 17. Dienen in de Bijbel

Supplement 18. Wederkomst. De wederkomst van Christus