Handleiding 12 in de serie van de Dota cursus

Inleiding tot handleiding 12 (pdf)

Inhoud van handleiding 12 (pdf)

Terug naar Download pagina

‘Ga en verkondig het Koninkrijk van God’

Dienen in Gods Koninkrijk

Les 37. Onderricht: Dienen. Een gelijkenis over rentmeesterschap (pdf)

Les 38. Bijbelstudie: De brief aan de Romeinen. Romeinen 11 (pdf)

Les 39. Onderricht: Dienen. Een gelijkenis over dienstbetoon (pdf)

Les 40. Bijbelstudie: De brief aan de Romeinen. Romeinen 12 (pdf)

Les 41. Onderricht: Dienen. Een gelijkenis over beloning (pdf)

Les 42. Bijbelstudie: De brief aan de Romeinen. Romeinen 13 (pdf)

Les 43. Onderricht: Dienen. Een gelijkenis over beloning (pdf)

Les 44. Bijbelstudie: De brief aan de Romeinen. Romeinen 14 (pdf)

Les 45. Onderricht: Dienen. Een gelijkenis over waakzaamheid (pdf)

Les 46. Bijbelstudie: De brief aan de Romeinen. Romeinen 15 (pdf)

Les 47. Onderricht: Dienen. Een gelijkenis over oordeel (pdf)

Les 48. Bijbelstudie: De brief aan de Romeinen. Romeinen 16 (pdf)

Supplement 14. Dienen. De trouwe en de ontrouwe rentmeester (pdf)

Supplement 15. Dienen. De tien ponden (pdf)

Supplement 16. Dienen. De vijgenboom & de wakende slaven (pdf)

Supplement 17. Dienen. Dienen in de Bijbel (pdf)

Supplement 18. Wederkomst. De wederkomst van Christus (pdf)

Supplement 19. Wederkomst. Onbijbelse theorieën over de wederkomst (volgt)

Terug naar Download pagina

Adobe Acrobat ReaderDeze materialen voor groepsleiders zijn alle in het pdf-formaat.
Deze kunnen geopend en gedownload worden met een programma zoals Adobe Acrobat Reader.
© 1994 – 2017 DOTA Team. Zie Inleiding voor uitleg over auteursrecht.