DOTA

Handleidingen voor groepsleiders


Hieronder vind je alle handleidingen voor groepsleiders.

Elke handleiding heeft 12 lessen en daarnaast een aantal supplementen.

De bediening van Jezus Christus (pdf)

Een discipelschapsgroep beginnen (pdf)

Ga en maak
discipelen
Ga en bouw
de Gemeente van Christus
Ga en verkondig
het Koninkrijk van God

Handleiding 1

Handleiding 2

Handleiding 3

Handleiding 4

Handleiding 5

Handleiding 6

Handleiding 7

Handleiding 8

Handleiding 9

Handleiding 10

Handleiding 11

Handleiding 12


1993, DOTA Team.