Handleidingen voor groepsleiders

Ga en maak discipelen

Inleiding tot 1 – 4 (PDF)

De bediening van
Jezus Christus
(PDF)

Een discipelschapsgroep
beginnen
(PDF)

 

Ga en bouw de
Gemeente van Christus

Inleiding tot 5 – 8 (PDF)

 

Ga en verkondig
het Koninkrijk van God

Inleiding tot 9 – 12 (PDF)

Handleidingen
1 – 4

Elke handleiding bevat 12 lessen
Handleidingen
5 – 8

Elke handleiding bevat 12 lessen
Handleidingen
9 – 12

Elke handleiding bevat 12 lessen

Handleiding 1

Handleiding 2

Handleiding 3

Handleiding 4

Handleiding 5

Handleiding 6

Handleiding 7

Handleiding 8

Handleiding 9

Handleiding 10

Handleiding 11

Handleiding 12

 

Deze materialen voor groepsleiders zijn alle in het PDF formaat.
Deze kunnen geopend en gedownload worden met een programma zoals Adobe Reader.
© 1994–2014 DOTA Team. Zie Inleiding voor uitleg over auteursrecht.