Logo

Handleidingen voor groepsleiders

Hieronder vind je alle handleidingen voor groepsleiders.

Elke handleiding heeft 12 lessen en daarnaast een aantal supplementen.

De bediening van Jezus Christus

Een discipelschapsgroep beginnen

Ga en maak discipelen

Ga en bouw de Gemeente van Christus

Ga en verkondig het Koninkrijk van God

Handleiding 1

Handleiding 2

Handleiding 3

Handleiding 4

Handleiding 5

Handleiding 6

Handleiding 7

Handleiding 8

Handleiding 9

Handleiding 10

Handleiding 11

Handleiding 12

© 1993–2022 DOTA Team.