دوره شاگرد سازی از رادیو

عیسی مسیح میگوید: " بروید و همه امتها را شاگرد بسازید" (متی ۲۸: ۱۹).
این دوره آموزشی برای هر فردی است که اشتیاق دارد به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیح رشد کند.
آموزش از طریق برنامه های رادیو و کتب دستورعمل انجام میشود.

کتاب مقدس

در اینجا میتوانید از دو ترجمه مفید کتاب مقدس استفاده کنید.

ترجمه کتاب مقدس از زبان اصلی

 

ترجمه کتاب مقدس به زبان ساده

 


کپی رایت © 2018 · همه حقوق محفوظ است · تیم DOTA