براى ديدن نـمونه ‏PDF‏ يك كتاب، روى كتاب مورد نظر خود، كليك كنيد.‏‎ ‎هر يك از ايـن كتابهــا خـود ‏Link‏ هستند و شمـــا را به ســايت مربوط متصـل مىكنند. اگر برنــامه ‏Acrobat Reader‏ را در كامپيوتر ‏خود داشته باشيد و اگر مرورگر صفحات (‏Browser‏) كامپيوتـر شما بتواند فايلهــاى ‏PDF‏ را در برنامه ‏Acrobat Reader‏ باز كند، آن وقت مىتوانيد كتابى را كه انتخاب كرده‏‎ ‎ايد، روى صفحه كامپيوترتان داشته ‏باشيد. سپس در همان برنــامه ‏Acrobat Reader‏ روى دكمه چاپگر (‏print‏) كه در منوى (‏file‏) قرار ‏دارد، كليك كنيد تا مطالب مورد علاقه خود را چاپ كنيد‏‎.‎‎

فايلهاى ‏PDF‏ بسيار بزرگ هستند. از اين رو مـمكـن است كه ظاهر‎ ‎شدن آنها برروى صفحه كامپيوترتان، ‏چند دقيقه طول بكشد. البته سرعت اين فرايند به چند عامل پايه اى ارتباط دارد كه عبارتند از: ‏‏
  • سرعت اتصال به شبكه اينترنت ‏
  • ترافيك اينترنتى
  • سرعت كامپيوتر شما ‏
توجه داشته باشيد كه قبل از چاپ فايلهاى ‏PDF، بايد آنها را ابتدا برروى صفحه كامپيوتر خود داشته باشيد.‏

از آنجائيكه فايلهاى ‏PDF‏ بسيار بزرگ هستند، بهتر است قبل از باز كردن فايل جديد، براى جلوگيرى از ‏محدود كردن ظرفيت حافظه كامپيوترتان، فايلهاى باز قبلى را ببنديد.‏‎ ‎اگر در چاپ فايلهاى ‏PDF‏ با مشكل ‏روبرو شديد، به اين نكات توجه كنيد:‏‏

  • ‏مدل (‏version‏) برنامه ‏Acrobat Reader‏ كامپيوتر شما بايد حداقل ۵ باشد.‏
  • سعى كنيد صفحات مربوط به يك فايل را نه بطور همزمان بلكه يك به یک چاپ كنيد.‏
  • سعى كنيد براى چاپ از گزينه (‏print as image‏) كه در ‏Acrobat Reader‏ قرار دارد، استفاده كنيد.‏
  • قبل از اينكه فايلى را چاپ كنيد، ابتدا آن را در کامپیوتر خود ضبط كنيد.‏‏

به وسيله برنامه ‏Acrobat Reader‏ شما مىتوانيد فايلهاى انتخابى خود را ديده یا چاپ كنيد. اما نـمى توانيد به ‏وسيله آن، اين فايلها را ضبط كنيد. براى ضبط کردن فایلها بدين گونه عمل كنيد: ‏
  • با دكمه راست ماوس روى كتاب مورد نظرتان كليك كنيد و آن وقت اگر ‏Browser‏ كامپيوتر شما ‏Explorer‏ ‏باشد، گزينه "Save target as" را انتخاب كنيد.‏
  • در صورتى كه ‏Browser‏ كامپيوتر شما ‏Netscape‏ باشد، گزينه "‏Save link as‏" را انتخاب كنيد.‏
  • ‏كسانى كه در كامپيوتر خود سيستم عامل ‏Mac‏ را دارند، بايد روى كتاب مورد نظر خود دكمه راست ماوس ‏را فشار دهند و آن را در همان حالت نگهدارند. سپس بعد از باز شدن ستون گزينه ها، يکى از گزينه هاى ‏گفته شده را انتخاب كنند.‏