دوره شاگرد سازی از رادیو

راديو


عیسی مسیح میگوید: " بروید و همه امتها را شاگرد بسازید" (متی ۲۸: ۱۹).
این دوره آموزشی برای هر فردی است که اشتیاق دارد به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیح رشد کند.
آموزش از طریق برنامه های رادیو و کتب دستورعمل انجام میشود.

برای گوش دادن به برنامه ها،‎ روی مطلب مورد نظر خود کلیک کنید.‏

با کلیک کردن روی نام برنامۀ رادیویی، می توانید مستقیمأ به آن گوش فرا دهید. در صورتیکه با ‏دکمۀ راست موس روی نام برنامه ای کلیک کنید، می توانید آن را در کامپیوتر خودdownload ‎‏ ‏نمایید. بدین ترتیب شما می توانید حتی بعد از خارج شدن از ‏Internet‏ نیز به آن برنامه گوش فرا ‏دهید.‏
لطفأ توجه داشته باشید که هر فایل معرف یک برنامۀ تقریبأ‎ ‎‏٣٠ دقیقه ای است و بزرگی آن نیز ‏حدود ‏۷ مگابایت می باشد.‏

شاگردی
شاگردی پیشرفته
انجیل
 
کار خدا
 
جشنهای کلیسا
خدمات بنای کلیسا
خدمت احیای کلیسا
مثل ها
تعلیم   حفظ کردن   بررسی کتاب مقدس  
دعا   در میان گذاشتن   کتابهای موجود در کتاب مقدس