دوره شاگرد سازی از رادیو

راديو


عیسی مسیح میگوید: " بروید و همه امتها را شاگرد بسازید" (متی ۲۸: ۱۹).
این دوره آموزشی برای هر فردی است که اشتیاق دارد به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیح رشد کند.
آموزش از طریق برنامه های رادیو و کتب دستورعمل انجام میشود.

اطلاعات در مورد برنامه هاى راديويى

برای گوش دادن به برنامه های رادیویی اینجا را کلیک کنید

برای خواندن متن برنامه های رادیویی اینجا را کلیک کنید