برۆن بیان کەن بە قۆتابی

فێرکردنەکانی ٥


  پێشەکی
  ناوةرِؤك
وانەی ١ فێرکردن – یادی لەدایکبوونی مەسیح
وانەی ٢ وانەی کتێبی – پیرۆز: پێشەکی لە یۆحەنا
وانەی ٣ فێرکردن – هەینی مەزن (یادی مردنی عیسای مەسیح)
وانەی ٤ وانەی کتێبی– پیرۆز: یۆحەنا ١: ١- ١٨
وانەی ٥ فێرکردن – جەژنی پەسەخ ی شکۆدار : ئاهەنگێڕان بۆ هەستانەوەی مەسیحی خوداوەند
وانەی ٦ وانەی کتێبی– پیرۆز: یۆحەنا ١: ١٩- ٥١
وانەی ٧ فێرکردن – جەژنی بەرزبونەوە : ئاهەنگێڕان لەیادی بەرزبونەوەی مەسیح بۆ ئاسمان
وانەی ٨ وانەی کتێبی– پیرۆزیۆحەنا ٢: ١- ٢٥
وانەی ٩ فێرکردن – جەژنی دروێنە – یادی ڕژانی ڕۆحی پیرۆز
وانەی ١٠ وانەی کتێبی– پیرۆز: یۆحەنا ٣: ١- ٣٦
وانەی ١١ فێرکردن – ڕۆژی خوداوەند: ڕۆژی پشوو ، هاوبەشیکردن ، خزمەتکردن
وانەی ١٢ وانەی کتێبی– پیرۆز: یۆحەنا ٤: ١- ٥٤.
پاشکۆی
پاشکۆی ١ پێشبینی لە پەیمانی کۆندا لەبارەی مردن و هەستانەوەی مەسیح
پاشکۆی ٢ بیردۆزەکان لەبارەی ژیانی دوای مردن
پاشکۆی ٣ جەژنی سەری ساڵی زایینی (کریسمس): ڕۆژی پێداچوونەوەو خۆتەرخانکردن